Loading...
Home 2018-07-21T17:31:15+00:00

SIKRING AF SYSTEMER

Nedlukning af f.eks. Windows-funktioner, services og afinstallation af unødvendig software, samt opdatering af opdateringer løbende, vil mindske angrebsfladen for et evt. hackerangreb i produktionssystemerne, og dermed bliver de mere sikre.
Andre fokusområder i OT systemerne bør være deaktivering af USB-porte, rettighedsstyring og anvendelse af stærke passwords.

Vi kan hjælpe dig med løsninger, installationer og processer på disse områder, så du vil opnår en bedre sikring.

VISIBILITET & SÅRBARHEDER

Visibilitet er fundamentet for at sikre virksomhedens produktionsmiljø, og hvis du ikke kan se trafikmønstrene og applikationers adfærd, kan du ikke gøre noget ved det. Ligeledes vil viden om sårbarheder i dine produktionssystemer, danne grundlag for prioritering af dine reaktioner i forhold til de risici, som du må står overfor, i sikringen af dit OT miljø i virksomheden.

Vi tilbyder rådgivning, design og løsninger til at give dig denne visibilitet, gennem monitoreringsløsninger og “whitelistning”.

SIKKERHEDSPOLITIKKER

Indenfor IT har der i lang tid været fokus på etablering af sikkerhedsløsninger og procedurer til værn imod sikkerhedstrusler, men dette har ikke haft samme fokus på produktionssiden. Udfra kommende “compliance” krav og interne foranstaltninger betyder, at sikkerhedspolitikkerne også skal udarbejdes her for at udnytte de nye muligheder og leve op til de krav, der måtte stilles.

Vi har en lang erfaring i rådgivning omkring disse og kan yde assistance i at etablere sikkerhedspolitikker i din organisation.

BACKUP & RESTORE

Backup og restore af de industrielle systemer er en fundamental disciplin, som skal opsættes med henblik på hurtig genetablering af systemer efter nedbrud eller efter et hacker angreb i produktionsmiljøer.

Vi tilbyder både rådgivning omkring procedurer og løsninger indenfor dette emne.

NETVÆRKSDESIGN

Den digitale udvikling indenfor industrielle systemer går stærkt og giver store muligheder for at udnytte nye digitale værktøjer og platforme fuldt ud, til at forblive en konkurrencedygtig virksomhed. Men hvad de gamle systemer?

Vi rådgiver dig om netværksdesign og løsninger, som giver dig mulighed for at sikre infrastrukturen.

SIKKER REMOTE ADGANG

“Remote adgang” er et vigtigt redskab for virksomhederne for effektivt at kunne vedligeholde og supportere produktionssystemer både for interne og eksterne, men det åbner også muligheder for at hackere kan få adgang.

Vi kan hjælpe dig med at designe “remote adgang” på en sikker måde via interne og eksterne adgange til OT systemerne.

BRUG FOR EN SNAK OM DET?

SPØRG VORES SIKKERHEDSEKSPERTER OM VORES APPROACH OG EN LØSNING TIL DIG!

SPØRG EN EKSPERT

Sikkerhed i produktionssystemer skal ses som en måde at reducere din forretningsrisiko, men også en måde til at forbedre det daglige produktionsarbejde på backup, standard remote adgang, opgradering af gammelt udstyr, nye rutiner osv.

Hvor står du, hvis du bliver ramt af et hacker angreb?
Hvor mange penge vil du tabe, hvis produktionen står stille?
Har du en plan, hvis dette sker?
Hvem får skylden for det?
Hvad hvis din kontrollogik kode eller historikdata bliver stjålet?
Har du en “continuity” og “recovery” plan?

Nogle konsekvenser af et kompromitteret OT-system:
Skade på omdømme
Produktionstab
Tab af kunder, omsætning og fortjeneste
Tab af forretningshemmeligheder
Skade på produktionssystemer